arxius diaris 7 June, 2021

Vinca Rosea

Vinca Rosea

A la vinca rosea se la coneix popularment com a violeta de bruixa, alegria, herba donzella o pastoreta tot i que el seu nom científic és catharanthus roseus, el nom com a la majoria de plantes li ve del grec, Katharos vol dir pur i anthos, flor.

Nativa de Madagascar

És nativa de Madagascar però actualment està molt estesa i es cultiva com ha planta ornamental anual molt utilitzada en parcs i jardins.

Floreix la major part de l’any des de la primavera fins la tardor en climes temperats. És un arbust de fulla verd fosc que fa unes petites flors d’uns tres o quatre centímetres que van des del color blanc fins el violeta fosc, gran part dels colors actuals de la vinca s’han obtingut a través de la hibridació de la planta.

Creix millor en exposicions d’ombra o semiomb...

Llegeix més
Disseny web | Fotografo Confianza | Copyright Oficia l© Fotografo Confianza |Politica de Privacitat