Política de privacitat

PROTECCIÓ DE DADES

A efecte del previst a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Neus i Enric S.L., amb NIF:   B 61837761, informa l’usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits i incorporats al R.G.P.D. (Registre General de Protección de Datos), dades que son tractades amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar la informació sobre la nostre empresa que pot ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats Neus i Enric S.L. Així mateix, el no facilitar les dades personal sol·licitades o el no acceptar aquesta política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure’s, registrar-se o rebre informació d’aquests serveis.

Segons el que esta establert a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals obtingudes del seu enviament seran incorporades a un fitxer titularitat de  *Neus i Enric S.L. amb domicili C/ Ignasi Iglesias,30, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Real decret 1720/2007.

EXACTITUT I VERACITAT DE LES DADES FACILITADES.

L’Usuari que envia la informació Neus i Enric S.L. és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades facilitades i incloses al nostre fitxer, pel que Neus i Enric S.L. s’exonera de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals enviades i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’Usuari accepta proporcionar informació completa i correcta al formulari de registre o subscripció.

Neus i Enric S.L. no respon de la veracitat de les informacions que no siguis d’elaboració pròpia i de les que s’indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix cap responsabilitat per hipotètics perjudicis organitzats per l’ús d’aquesta informació. S’exonera a Neus i Enric S.L. de responsabilitat davant qualsevol mal o perjudici que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació facilitada per  Neus i Enric S.L., sempre que aquesta procedeixi de fonts alienes a Neus i Enric S.L.

EXERCICI DE DRET D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ.

L’usuari podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar el seu dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal dirigit a C/ Ignasi Iglesias,30, 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, BARCELONA, o al correu electrònic: arttupiari1@gmail.com, junt amb proba vàlida en dret, com fotocopia del D.N.I. indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.

ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT.

L’usuari declara estar informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentin el tractament de les mateixes per part de  Neus i Enric S.L., en la forma i per les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT.

Neus i Enric S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la industria. En aquest suposat, Neus i Enric S.L. enunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Politica de Privacitat